من و خودم میشیم دونفر!

یکی میدونه دوستش داری 

یکی هم نمیدونه دوستش داری 

بیچاره اونی که فکر میکنه دوستش داری


+ تاريخ سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 16:58 نويسنده MįŞŝ. |